Intrarea și ieșirea Luminilor într-un Parțuf

0
484
Baal HaSulam

Cele cinci părți ale lui Malchut sunt numite Behinot Șoreș, Aleph, Bet, Gimel și Dalet. În urma Țimțum, atunci când aceste părți primesc Lumini prin Masach, ele se numesc Sfirot (safire, iluminări) pentru că Lumina strălucește în ele. Prin urmare, în loc de Behinot, le numim Sfirot.

Keter = Șoreș

Hochma = Aleph

Bina = Bet

Zeir Anpin (ZA) = Gimel

Malchut = Dalet

Reșimot (plural pentru Reșimo) de la lumina care se îndepărtează sunt numite Otiot (litere). După plecarea celor cinci lumini, Nefeș, Ruach, Neșama, Haia, și Yechida, din cele cinci Sfirot, Keter, Hochma, Bina, Zeir Anpin, și Malchut, cele cinci Reșimot, sau Otiot rămân: vârful Yod, Yod Hei, Vav, Hei.

Mai târziu, în acest articol, vom învăța cum cabaliștii folosesc simboluri pentru a descrie forțele spirituale în scris. Construiesc litere, cuvinte și nume din puncte și linii. Astfel au fost scrise toate cărțile sfinte. Se pare că scrierea este o informație despre forțele și operațiile spirituale. Atunci când cabaliștii citesc cărți, ei pot acționa conform instrucțiunilor din acestea.

Cu toate acestea, când examinăm cărțile sfinte, ele par să discute despre evenimente istorice. Dar este scris în Tora că întreaga Tora este numele Creatorului. Aceasta înseamnă că toate cuvintele din Tora ne spun fie despre Kelim, fie despre acțiunile lor. Cu alte cuvinte, întreaga Tora este aceeași înțelepciune a Cabalei pe care trebuie să o învățăm astăzi, scrisă într-un alt limbaj.

Există patru limbaje în Tora: limba Torei, limba legendelor, limba Talmudului și limba Cabala. Toate acestea au fost inventate de cabaliștii care au atins spiritualitatea, pentru a ne spune cum putem atinge scopul creației.

Textul face parte din: Cuvânt înainte la Prefață la Înțelepciunea Cabalei