Rabaș – Scrisoarea Nr. 3

0
1246
rabash

Vaiehi Yakov (Și Iacov a trăit), 2 ianuarie, 1955, Tel-Aviv

Prietenilor mei dragi și credincioși,

Am citit scrisoarea semnată de … și mă bucur cu adevărat că luați asupra voastră munca de dragul prietenilor. În ceea ce privește prima întrebare, nu pot răspunde în scris, deoarece acestea sunt chestiuni de discuție orală și nu este recomandabil să le scriem.

În ceea ce privește a doua întrebare, vă scriu un articol despre ceea ce am auzit de la tatăl meu, Baal HaSulam: „Tu sprijini pe oameni şi pe dobitoace!”. Înțelepții noștri au explicat că, „aceștia sunt oameni vicleni care pretind că sunt ca animalele” și voi îmi scrieți că, de fapt, este bine să fii animal! Voi ar trebui în schimb să mergeți pe căile Torei și ale înțelepciunii și să atrageți din strălucirea plăcerii de Sus dulceața plăcută a Luminii Superioare. În orice caz, trebuie să fie ca „păstorii vitelor lui Avraam” și nu ca „păstorii vitelor lui Lot”.

Ar trebui să înțelegeți aceste lucruri cu ceea ce am spus ieri înaintea prietenilor noștri la cea de a treia masă, legat de versetul „Eu Însumi Mă voi coborî cu tine în Egipt şi Eu Însumi te voi scoate iarăşi de acolo”… și, la fel, versetul „Fiindcă EKIEH (Voi Fi) cu tine și acesta va fi un semn pentru tine că ANOHI (Eu) te-am trimis. „Când Am să scot poporul din Egipt, pe acest munte (Har) te vei închina lui Dumnezeu”. Care este conexiunea dintre EKIEH (Voi Fi), ANOHI (Eu Sunt) și Har (munte)?

În cartea Scrisorile lui Rabi Akiva, la paragraful 5, este scris „’EKIEH Așer EKIEH’ (Voi Fi ceea ce Voi Fi), a spus Creatorul. ’Am creat lumea cu calitatea bunătății, cu calitatea bunătății o conduc și cu calitatea bunătății o voi înnoi’”. Încă ceva „’EKIEH Așer EKIEH’ (Voi Fi ceea ce Voi Fi), a spus Creatorul.  ’Cu calitatea credinței Am creat lumea, cu calitatea credinței o conduc și cu calitatea credinței o voi înnoi’”. Va trebui să înțelegem ce spune versetul EKIEH Așer EKIEH (Voi Fi ceea ce Voi Fi) în ceea ce privește calitatea bunătății și față de calitatea credinței. Înțelepții noștri au interpretat versetul EKIEH Așer EKIEH cu sensul „Eu voi fi cu ei în acest necaz, fiindcă Eu voi fi cu ei în robia lor în alte împărății”.

Pentru a înțelege cele de mai sus, trebuie să știm că atunci când omul începe să observe Tora și Mițvot pe linia Lișma, el simte că este în necaz, în Egipt, adică regele Egiptului întreabă mereu „Cine este Domnul, ca să ascult de glasul Lui?”. Acesta este momentul în care încep eforturile minții, când gândurile lui încep cu Zivughim de Hakaa (împerecheri prin lovitură) care distrug mintea lui. Atunci când omul gândește că toate aceste gânduri străine sunt numai spionii care vin „să vadă goliciunea țării” adică, să se uite prin hornul sobei și nu mai mult și nu este nicio legătură între aceste gânduri și munca pentru Creator. Alteori, omul crede că „noi suntem onești, fiii unui singur tată” adică, toate gândurile noastre sunt legate numai de Creator și noi suntem întăriți și depășim toate gândurile de felul „Cine este Domnul, ca să ascult de glasul Lui?” și ce înseamnă pentru voi această muncă,? numită „exilul în Egipt”?

Noțiunea EKIEH înseamnă starea de „de la tine, mai departe” ceea ce înseamnă starea de mai presus de rațiune. Această perioadă de timp este numită „Mă voi coborî cu tine în Egipt” pentru că „Eu sunt Domnul Dumnezeul tău”, adică povara credinței însemnând coborârea în exilul din Egipt. Când vrem să calmăm corpul și să îi promitem recompensă sub forma dorinței de primire, îi spunem „şi Eu Însumi te voi scoate iarăşi de acolo” adică, până la urmă, tu vei rămâne de asemenea în starea de Anohi („Eu sunt” sau „egoist”), ceea ce înseamnă starea de credință.

Și aceasta este Așer EKIEH (ceea ce Voi fi), însemnând în cele din urmă și că El va rămâne în starea de EKIEH adică, chiar atunci „Când tu vei scoate poporul din Egipt, vei servi pe Dumnezeu pe acest munte (Har – cuvânt ce vine de la Hirhurim – reflectări) adică, după aceea, el va fi clădit de asemenea în fundația muntelui, ceea ce înseamnă „așa cum munții atârnă de un fir” ca în „El spânzură Pământul pe nimic”.

Dar după ce obținem Dvekut (alipirea) cu Creatorul, „nimic” devine „fără ce” acolo unde nu este niciun loc pentru ca „ce” să fie trezit. În schimb, „EKIEH Așer” devine „Am creat lumea prin calitatea bunătății”. Și când simțim că El este tot bunătate, înțelegem „Am creat lumea prin calitatea credinței”.

Acesta este înțelesul la „Inima mea este inundată de ceva bun”. Baal HaSulam a explicat că acea trăire este doar în inimă, nu este dezvăluită din inimă în gură. Gura înseamnă cunoaștere, însemnând că gura dezvăluie mintea și gândurile, în timp ce inima este numai primirea în inimă, numai un potențial. Atunci când omul își asumă acest potențial, el este răsplătit cu un lucru bun, cu un sentiment că nu este nimic mai bun în lume decât credința. În acel punct el poate spune „Munca mea este pentru Rege” adică pentru dăruire și nu pentru primire. Pentru acesta este  recompensat cu starea „Limba mea este pixul unui scriitor rapid”, ceea ce înseamnă starea de Moise.

Asta înseamnă „Eu Însumi Mă voi coborî cu tine în Egipt”, adică în timpul exilului omul vede că nu este nimic mai rău sau mai josnic decât starea de „Anohi” („Eu sunt” sau „egoism”). Dar când sunt recompensați, ei văd că este și starea de „şi Eu Însumi te voi scoate iarăşi de acolo”, că toate urcările sunt stări de „Anohi”. EKIEH Așer EKIEH înseamnă că el a fost întâi în necaz dar acum, el consideră asta ca pe un bine. Asta este, „Este o vreme de necaz pentru Iacov, dar Iacov va fi izbăvit din ea” pentru că toate mântuirile sunt privite ca „Anohi”.

Închei scrisoarea mea cu o dorință ca noi să merităm să primim povara împărăției cerului în starea de Anochi.