Rabaș – Scrisoarea Nr. 1

0
1188

„Vorbeşte cu toţi cei destoinici, cărora le-am dat un duh de pricepere”, etc.

Onorabilului meu tată, fie ca el să trăiască mult și fericit.

Referitor la ceea ce am vorbit despre Studiul Cabalei în puritate, etc. Și ceea ce nu știu voi scrie și tu îmi vei răspunde la toate întrebările mele.

Văd că nu am prea multe de scris, numai generalități. Nu pot învăța nici măcar un cuvânt în puritate, deoarece aceasta este calea de a rezolva îndoielile din multitudinea de certitudini, și nu certitudinile din multele îndoieli, iar atunci omul trebuie să învețe corespunzător.

Acest lucru depinde de cât de calificat este omul pentru asta, și anume că toate primirile sale sunt în puritate, însemnând primire de dragul de adărui. Când omul nu este la acel grad de studiu, studiile lui de Cabala nu pot fi în puritate, după cum e scris: „Vorbeşte cu toţi cei destoinici, cărora le-am dat un duh de pricepere”, adică acela a cărui inimă este deja purificată cu spiritul Creatorului.

În caz contrar, este imposibil, după cum spun înțelepții noștri: „omul păcătuiește numai dacă un spirit de nebunie a intrat în el”. Rezultă că omul nu poate fi numit păcătos dacă nu are spiritul înțelepciunii. Și faptul că el nu simte că este pentru totdeauna păcătos se datorează faptului că el nu simte propriile păcate. Dar adevărul este că atâta timp cât omul nu este răsplătit cu spiritul înțelepciunii, este numit păcătos. Este în mod necesar așa și tocmai asta depinde de Creator, pentru a împlini……

(Restul scrisorii lipsește)