Ce grad trebuie sa obţină un om ca să nu mai trebuiască să se reîncarneze

0
1156
rabash

***

Ce grad trebuie sa obţină un om ca să nu mai trebuiască să se reîncarneze

Articolul nr. 10, 1984

Întrebare: Care este gradul care trebuie obţinut astfel ca el să nu mai trebuiască să se reîncarneaze?

Este scris în cartea „Şar HaGhilgulim” (Poarta reîncarnărilor) că, „Toţi copiii lui Israel trebuie să se reîncarneaze, până când ei sunt compleţi cu tot NRNHY. Dar, majoritatea oamenilor nu are toate cele cinci părţi numite NRNHY (Nefeş, Ruah, Neşama, Haya, Yehida), ci numai Nefeş, care este din Asia”.

Asta înseamnă că fiecare om trebuie să corecteze numai partea lui şi rădăcina sufletului său şi nimic mai mult, şi asta încheie ceea ce trebuie omul să corecteze.

Problema este că noi trebuie să ştim că toate sufletele vin din sufletul lui Adam HaRişon (Primul om). După păcatul Pomului Cunoaşterii, sufletul lui Adam s-a rupt în 600.000 de suflete. Asta înseamnă că singura Lumină pe care a avut-o Adam HaRişon în Grădina Raiului, pe care Sfântul Zohar o numeşte „Zihara Ilaa” (Lumina Superioară), s-a dispersat în numeroase părţi.

În cartea „Panim masbirot” („Feţele explicate), pg. 56, Baal HaSulam scrie, „După ce binele s-a amestecat cu răul (după păcat), a fost făcută o structură mare de Klipot (Coji) cu puterea de a se agăţa de Kduşa (Sfinţenie)”. Pentru a fi ferită de ele, Lumina celor şapte zile ale Creaţiei a fost divizată în bucăţi foarte mici, care sunt prea mici ca să fie absorbite de Klipot.

Aceasta poate fi comparată cu un rege care a vrut să transfere o sumă mare de bani fiului său care trăia peste mare. Vai, toţi oamenii din ţara regelui erau posibili hoţi şi el nu a putut găsi niciun emisar loial. Ce a făcut? A împărţit banii în monezi mici şi i-a trimis cu un număr foarte mare de emisari. Aşa că, hoţii au găsit că plăcerea de a fura nu era pe măsura dezonoarei faţă de rege.

În acest fel, peste timp, şi în multe suflete, prin iluminarea zilelelor, a fost posibil să se aleagă toate scânteile sfinte care au fost furate de Klipot prin păcatul Pomului Cunoaşterii.

„Multe suflete” se referă la divizarea în Luminile Interioare, şi „multe zile” este o împărţire în multe Lumini Exterioare. Şi părticelele se acumulează într-o mare cantitate de Lumină, fiindcă Adam HaRişon a păcătuit în ea, şi atunci va aduce sfârşitul corecţiei.

Asta duce la concluzia că fiecare este născut doar cu o părticică mică din sufletul lui Adam HaRişon. Când el corectează această parte, nu mai este nevoie să se reîncarneze. De aceea, el poate corecta numai ceea ce îi aparţine lui prin împărţire.

Este scris depre asta în cartea lui Ari „Pomul vieţii”, „Nu este nicio zi ca cealaltă zi, o clipă ca o altă clipă, sau un om ca un alt om. Şi Helbona (parte a mâniei sacre) va corecta ceea ce Levona (o altă parte a mâniei sacre) nu va corecta. Fiecare trebuie să corecteze partea sa.

Dar, trebuie să ştim că fiecare om are o şansă, pentru cel care nu e născut drept. Înţelepţii noştri spun în Nida (Vom şti) 16b, „Rabi Hanina Bar Papa a spus, „ Îngerul desemnat pentru concepţie este numit Laila (Noapte). El ia o picătură şi o pune în faţa Creatorului şi spune, „Iubite Doamne, această picătură, ce să devină din ea – un erou, sau un laş, un înţelept, sau un nebun, un bogat, sau un sărac?”. Dar nu întreabă „un drept, sau un nelegiuit””.

Asta înseamnă că el nu este născut drept, fiindcă „el nu întreabă”..”drept sau nelegiuit”. Asta rămâne la alegerea noastră, fiecare în funcţie de munca lui în Tora şi Miţvot (porunci). În funcţie de asta, unul este recompensat cu purificarea inimii lui, şi cu corectarea a ceea ce trebuie, după rădăcina sufletului său. Şi atunci el este întreg.

Primul grad când se naşte omul

În Zohar, Mişpatim (Legi) (p 4, rând 11, în comentariul Scara), este scris, „Vino să vezi când un om este născut, îi este dat Nefeş, de la partea de animal, partea de puritate numită „Unghiuri sfinte” adică, Lumea Asia. Dacă el este răsplătit mai departe îi este dat Ruah din partea de „Animale sfinte”, adică din partea Lumii Yeţira. Dacă este răsplătit şi mai departe, îi este dată Neşama din partea de Kise (Tron), însemnând din Lumea Bria. Dacă este răsplătit mai departe, îi este dat Nefeş pe calea de Aţilut. Şi dacă este răsplătit şi mai departe, îi este dat Ruah de Aţilut din partea „Stâlpului din mijloc”, şi este considerat un fiu pentru Creator, după cum e scris, „Voi sunteţi copiii Domnului, Dumnezeul vostru”. Dacă este răsplătit mai departe, îi este dată Neşama din partea Aba ve Ima (Mama şi Tata), care înseamnă Bina, despre care s-a spus, „Lasă tot sufletul să laude pe Domnul”, şi cu ele, numele HaVaYaH este finalizat.

Astfel, perfecţiunea sufletului are NRN (Nefeş, Ruah, Neşama) din BYA (Bria, Yeţira, Asia), şi NRN din Aţilut. Aceasta este perfecţiunea pe care Adam HaRişon a avut-o înainte de păcat. Numai după păcat el a căzut din gradul său şi sufletul lui a fost împărţit în 600.000 de suflete.

Din acest motiv spiritualitatea omului este numită Neşama (Suflet), chiar şi atunci când el are numai Nefeş de Nefeş, fiindcă, este o lege ca atunci când orice discutăm, totdeauna ne referim la nivelul lui cel mai înalt. Şi, fiindcă nivelul cel mai înalt al omului este gradul de Neşama, când ne referim la spiritualitatea omului în general, îi spunem Neşama.

Şi, deşi fiecare om este născut cu cel mai mic grad, ei spun (Şar HaGhilgulim – Poarta reîncarnărilor – p11b), „Fiecare om poate fi Moise dacă vrea să-şi purifice acţiunile. Este aşa, fiindcă el poate să ia un alt spirit, unul mai înalt, cu mărimea de Yeţira, precum şi Neşama de la înălţimea de Bria”.

Acum, puteţi să înţelegeţi de asemenea faimoasele cuvinte ale înţelepţilor noştri: „Spiritul celor drepţi, sau sufletele lor, vin şi sunt gestate în ceea ce este numit Ibur (Gestaţie, Concepţie), ca să-L ajute în munca lui pe Dumnezeu”.

Este prezentată de asemenea în Scara (Sulam) – Introducere la Cartea Zohar, p 93: „Chestiunea este că, cel ce conduce măgarul este ajutorul sufletelor celor drepţi, trimis lor de Sus, pentru a-i ridica de la un grad, la următorul. Dacă nu ar fi fost acest ajutor, pe care Creatorul l-a trimis celor drepţi, ei nu ar fi fost în stare să iasă din gradul lor şi să se ridice mai Sus. De aceea, Creatorul a trimis fiecărui drept un suflet Înalt, de Sus, fiecăruia după meritul şi gradul său, care îl ajută pe drum. Aceasta se numeşte „gestarea sufletului unui drept (merituos)” şi este numită „dezvăluirea sufletului celui drept””.

Rezultă că, atunci când este spus că nu există generaţie în care să nu fie ca Avraam, Iţac şi Iacov, nu înseamnă că ei s-au născut aşa şi nu au avut de ales în această problemă. Din contră, ei sunt oameni care încearcă să meargă pe calea adevărului şi fac eforturile necesare. Aceşti oameni primesc întotdeauna ajutor de Sus prin gestarea sufletelor celor drepţi, care primesc putere să se urce la Gradele mai Înalte.

Rezultă că, tot ce este dat de Sus este considerat ajutor dar, nu fără nicio muncă şi alegere. Şi, existenţa acestei lumi, este prin aceşti drepţi care continuă abundenţa de Sus şi prin asta este existenţă Sus.

Previous articleDespre meritul strămoșesc
Next article23 Octombrie 2012
Mirela S.
Mirela - Autor, Content Marketing Strategist, Blogger, Project-Manager, Inginer, Mama, Sotie… dar mai presus de toate, este o veșnică studentă. Pasiunea sa pentru studiu nu se restrânge la un singur domeniu. Din anul 2007 studiaza Cabala. "Cine sunt eu? Aceasta este una dintre cele mai grele și profunde întrebări pe care cineva le poate pune. Ne închipuim că știm cine suntem, dar… găsim oare răspunsul pe parcursul unei singure vieți petrecută pe această planetă? Putem oare transpune în cuvinte umane esența ce ne cuprinde? Aici și Acum sunt un om, sunt o ființă ce a primit un corp uman. O ființă umană care, “limitată” fiind de corpul primit, încearcă să stabilească o conexiune între inimă și rațiune, conexiune care să-i dea într-o zi răspunsul la întrebarea “Cine sunt Eu?”. … Sunt tot ce nu doar sunt și mult mai mult. La fel ca tine și ca orice suflet care a acceptat în aceste vremuri provocarea de a experimenta o viață într-un trup uman, pe această planetă minunată."