Rabbi Yitzchak Isaac Yehuda Yechiel Safrin din Komarno (1806-1874)

0
540

Rabbi Yitzchak Yehiel din Komarno a devenit cunoscut pentru cunoașterea extensivă a Torei ascunse și revelate. El a fost educat în mediul Seer din Lublin, Rabbi Naftali din Rufshitz și Rabbi Abraham Mordechai din Pintschov. El a compus numeroase cărți, printre care Maase Ereg [Țesătoria] și Atzei Eden [Copacii Edenului] la Mișna, Fața Strămoșului la Masechet Shekalim, Tezaurul vieții și Sala binecuvântării, Notzer Hesed [Venerarea Milei], Zohar Chai [Strălucirea vieții], și Netiv Mițvotecha [Calea poruncilor Tale].