Rabbi Shimon Bar Tzemach Duran, Rashbatz (1361-1444)

0
623

Rabbi Shimon Bar Zemach Duran, Rashbatz, a fost o autoritate rabinică, cunoscător al filosofiei, astronomiei, matematicii și mai ales a medicinei,  pe care a practicat-o timp de mai mulți ani la Palma (de Majorca).

A studiat cu Rabbi Nissim Ben Reuven și cu Rabbi Yitzhak Bar Sheshet (Ribash). El a trăit în Spania, dar s-a mutat în Algeria în timpul persecuției din Spania, în 1391. a devenit rabin al Algerului în 1407.

A fost un scriitor prolific. Printre cărțile sale enumerăm: Magen Avot [Scutul părinților], Ohr HaChaim [Lumina Vieții], Leviat Chen [O coroană grațioasă] comentariu la Pentateuh, Yabin Shemu’ah [Înțelegerea zvonurilor] și Zohar HaRakia [Strălucirea Cerului], Oheb Mișpat, comentarii cu privire la Cartea lui Iov.

Rashbatz a compus multe cărți și a fost remarcabil în întrebările și răspunsurile sale care au fost publicate în cele trei volume Tashbetz [Cuvinte încrucișate].