Șamati (Am auzit)

0
3352

Șamati (Am auzit)

fragmente de conversații ale lui Baal HaSulam notate de fiul și discipolul său, Rabaș

varianta editată o puteți comanda AICI

samati

1 – Nu există nimeni în afară de EL
2 – Divinitatea în Exil
3 – Realizarea spirituală
4 – Care este motivul greutății pe care o simte cineva când, în munca, se anulează în fața Creatorului
5 – Lișma este trezirea Conștiinței Spirituale Inițiale de Sus. De ce trebuie să o trezim de Jos?
6 – Ce este suportul în Tora, în muncă
7 – Ce înseamnă că obișnuința devine a doua natură, în muncă
8 – Care este diferența dintre Umbra Sfânta-Kdușa și Umbra din Partea Cealaltă-Sitra Ahra
9 – Care sunt cele trei lucruri ce lărgesc conștiința omului, în muncă
10 – Ce este, grăbește-te Iubitul meu, în muncă
11 – Subiectul Bucuriei cu Înfiorare (Teamă), în muncă
12 – Esența muncii omului
13 – O rodie
14 – Ce este Măreția Creatorului?
15 – Ce înseamnă să slujești alți Dumnezei
16 – Ce este Ziua Domnului și Noaptea Domnului, în muncă
17 – Ce semnifică faptul că Sitra Achra este numită “Malchut fără Coroană”
18 – Ce înseamnă că sufletul meu va plânge în secret, în muncă
19 – Ce înseamnă că Cel de Sus urăște trupurile, în muncă
20 – Lișma (pentru Numele Ei)
21 – Când cineva se simte într-o stare de ascensiune
22 – Tora Lișma (pentru Numele Ei)
23 – Tu, care-L iubești pe Domnul, urăște Răul
24 – Scăpat din mână celui vicios
25 – Lucrurile care pornesc din inimă
26 – Viitorul omului depinde și este legat de gratitudinea lui pentru trecut
27 – Ce semnifică „Domnul este înalt și cel mărunt îl va vedea”
28 – Nu voi muri, ci voi trăi
29 – Când gândurile vin la om
30 – Cel mai important este să ne dorim doar influenţa (dăruirea)
31 – Toate acestea aduc mulțumire spiritului oamenilor
32 – Un destin este o trezire de sus
33 – Sorții de Yom Kipur și cu Haman
34 – Profitul unui pământ
35 – Despre vitalitate în Kdușa
36 – Ce reprezintă cele trei corpuri dintr-un om
37 – Un articol despre Purim
38 – Comoara lui este frica de Dumnezeu
39 – Și au cusut frunze de smochin
40 – Credința în Rav, care este măsura
41 – Ce este Măreția și Micimea în Credință
42 – Ce reprezintă acronimul ELUL* în cadrul muncii
43 – Importanța adevărului și a credinței
44 – Minte și Inimă
45 – Două discernăminte în Tora și în Muncă
46 – Dominația Israel asupra Klipot
47 – În Locul unde afli Măreția Sa
48 – Fundamentul esențial
49 – Cele mai importante sunt Mintea și Inima
50 – Două stări
51 – Dacă îl întâlnești pe acest păcătos
52 – O încălcare a legii nu anulează o Mițva
53 – Chestiunea limitării
54 – Scopul lucrării
55 – Haman din Tora, de unde
56 – Tora este numită Indicaţie
57 – Îl va aduce pe el ca pe o ofrandă arsă în fața voinței Lui
58 – Bucuria este o “Reflectare” a faptelor bune
59 – Despre toiag și șarpe
60 – O Mițva care vine în urma unei transgresiuni
61 – În jurul Lui este o furtună puternică
62 – Coboară și incită, se ridică și se plânge
63 – Mi s-a dat cu împrumut și dau înapoi
64 – De la Lo Lișma la Lișma
65 – Despre ceea ce este revelat și ceea ce este ascuns
66 – Dăruirea Torei
67 – Lepădarea de rău
68 – Legătura dintre om și Sfirot
69 – Mai întâi va fi corectată lumea
70 – Cu o mână puternică și cu furie revărsată
71 – Sufletul meu va plânge în secret
72 – Încrederea este îmbrăcămintea pentru Lumină
73 – După Țimțum
74 – Lume, An, Suflet
75 – Există un discernământ al lumii viitoare și există un discernământ al acestei lumi
76 – Cu toate ofrandele tale tu trebuie să oferi și sare
77 – Omul învată de la sufletul său
78 – Tora, Creatorul, și Israel sunt Unul
79 – Ațilut și BYA
80 – Despre spate la spate
81 – Privitor la ridicarea MAN
82 – Rugăciunea pe care omul ar trebui să o înalțe mereu
83 – Cu privire la VAV de dreapta, VAV de stânga
84 – Ce este “Așa că El l-a izgonit pe om din grădina Edenului căci altfel ar fi luat și din arborele vieții”
85 – Ce înseamnă fructul pomilor buni, în muncă
86 – Și ei au construit orașe-depozit
87 – Șekelii de Șabat
88 – Întreaga muncă se află doar acolo unde există două căi
89 – Pentru a întelege cuvintele Sfântului Zohar
90 – Din Zohar, Bereșit
91 – Cu privire la ceea ce este înlocuibil
92 – Explicând noțiunea de Noroc
93 – Cu privire la aripioare (de pește) și solzi
94 – Și voi trebuie să vă păstrați sufletele
95 – Cu privire la îndepărtarea prepuțului
96 – Ce reprezintă în muncă, gunoi de grajd și de cramă
97 – Gunoi de grajd și cramă
98 – Spiritualitatea este numită aceea care nu se va pierde niciodată
99 – El nu a spus păcătoși sau drepți
100 – Tora scrisă și Tora orală
101 – Un comentariu al Psalmului “Pentru cel mai mare peste trandafiri”
102 – Și voi luați fructe din Eț Hadar-lămâi
103 – A cărui inimă îl face doritor
104 – Și sabotorul stătea
105 – Un discipol înțelept bastard precede un înalt preot cu pământ (nerăsplătit)
106 – Care este semnificația celor doisprezece cozonaci împletiți de Șabat
107 – Privitor la cei Doi Îngeri
108 – Dacă o zi mă părăsești, Eu am să te părăsesc două
109 – Două feluri de carne
110 – Un câmp pe care Domnul l-a binecuvântat
111 – Respirație, Sunet și Vorbire
112 – Cei trei îngeri
113 – A Optsprezecea Rugăciune
114 – Rugăciune
115 – Mineral, Vegetal, Animal și Vorbitor
116 – De ce a spus El că Mițvot nu necesită Intenție
117 – Ai muncit și nu ai găsit, să nu crezi
118 – Pentru înțelegerea chestiunii genunchilor plecați înaintea lui Baal
119 – Acel Discipol care a învătat în secret
120 – Motivul pentru care nu se mănâncă nuci de Roș HaȘana
121 – Ea este aidoma vaselor comerciale
122 – Explicație asupra a ceea ce este scris în Șulchan Aruch
123 – Divorțul, ca și mâna sa, vin împreună
124 – Un Șabat din Geneză și din cei șase mii de ani
125 – Cel care desfată Șabatul
126 – Un înțelept vine în oraș
127 – Diferența dintre sâmbure, esență și abundența adaugată
128 – Roua se prelinge din acea Galgalta în Zeir Anpin
129 – Divinitatea în țărână
130 – Tiberias al înțeleptilor noștri, bună este priveliștea ta
131 – Cine vine să fie purificat
132 – Prin sudoarea frunții tale îți vei mânca pâinea
133 – Luminile de Șabat
134 – Vinul îmbătător
135 – Curat și drept, să nu îl ucizi
136 – Diferența dintre primele scrisori și ultimele scrisori
137 – Zelofehad aduna lemne
138 – Despre frica ce vine câteodată asupra unei persoane
139 – Diferența între cele Șase Zile de Acțiune și Șabat
140 – Cât iubesc Tora Ta
141 – Sărbătoarea de Pesah
142 – Esența Războiului
143 – Doar bine pentru Israel
144 – Există anumiți Oameni
145 – Ce înseamnă că va da înțelepciune tocmai celui înțelept
146 – Un comentariu la Zohar
147 – Munca de primire și de dăruire
148 – Cercetarea amarului și dulcelui, a adevărului și a minciunii
149 – De ce trebuie să extindem Hochma
150 – Curăță în Fața Domnului, căci El a făcut mândria
151 – Și Israel a văzut egiptenii
152 – Căci Mita, chiar întunecă ochii Înțeleptului
153 – Gândul este o consecință a dorinței
154 – Nu poate exista un spațiu gol, în lume
155 – Curățenia corpului
156 – Ca să nu ia și din Pomul Vieții
157 – Dorm, dar inima mea este trează
158 – Motivul pentru care nu se mănâncă în casa altuia de Pesah
159 – Și, în decursul acelor multe zile, s-a întâmplat
160 – Motivul ascunderii Mațot
161 – Motivul pentru care a fost dăruită Tora
162 – Despre Hazak-ul pe care îl spuneam după terminarea seriilor
163 – Ce au spus autorii Zoharului
164 – Există o diferență între corporalitate și spiritualitate
165 – O explicație pentru cerera lui Elișa către Eliahu
166 – Două discernăminte în dobândire
167 – Motivul pentru care se cheamă Șabat Tșuvah
168 – Datinile Israelului
169 – Despre o persoană complet dreaptă
170 – Să nu ai în buzunar o piatră mare
171 – Zohar, Amor
172 – Problema piedicilor și a întârzierilor
173 – De ce spunem LeHaim
174 – Ascunderea
175 – Și dacă drumul va fi prea lung pentru tine
176 – Când se bea (rachiu), după Havdala*
177 – Ispășiri
178 – Trei parteneri, în om
179 – Trei linii
180 – Din Zohar, Amor
181 – Onoarea
182 – Moise și Solomon
183 – Discernământul lui Mesia
184 – Diferența dintre credință și rațiune
185 – Cel needucat, frica de Șabat este asupra lui
186 – Fă-ți din Șabat o zi a săptămânii și să nu ai nevoie de oameni
187 – A alege munca
188 – Toată munca se găsește doar acolo unde există două căi
189 – Fapta afectează gândul
190 – Fiecare acțiune lasă o urmă
191 – Timpul coborârii
192 – Sorții
193 – Un zid care servește amândurora
194 – Cele Șapte Complete
195 – Recompensat – Am să grăbesc
196 – O prindere pentru externalități
197 – Carte, Autor, Poveste
198 – Libertatea
199 – Către fiecare om al Israel
200 – Purificarea Masach-ului
201 – Spiritualitate și Materialitate
202 – Cu sudoarea frunții tale iți vei câștiga pâinea
203 – Mândria omului îl va coborî pe acesta
204 – Scopul muncii
205 – Înţelepciunea strigă afară
206 – Credinţă şi plăcere
207 – Primirea în scopul de a dărui
208 – Strădania
209 – Trei condiţii în rugăciune
210 – Un defect încântător în tine
211 – Ca şi cum ai sta în picioare în faţa unui Rege
212 – Îmbrăţişarea „dreptei” şi îmbrăţişarea „stângii”
213 – Descoperirea lipsei
214 – Cunoscut în porţi
215 – Despre credinţă
216 – Stânga şi dreapta
217 – Dacă eu nu sunt pentru mine, cine este
218 – Tora şi Creatorul sunt unul
219 – Devotament
220 – Suferința
221 – Autorităţile multiple
222 – Partea dată la Sitra Ahra să o separi de Kduşa
223 – Îmbrăcăminte, sac, minciună, migdală
224 – Yesod de Nukva şi Yesod de Dhura
225 – Ridicarea proprie
226 – Tora scrisă şi Tora orală
227 – Recompensa pentru o poruncă este o poruncă
228 – Peşte înainte de carne
229 – Buzunarele lui Haman
230 – Domnul este sus şi cel umil va vedea
231 – Puritatea vaselor de recepţie
232 – Completând munca
233 – Iertare, scuză, ispăşire
234 – Oprirea din cuvintele Torei şi folosirea vorbelor în discuţii
235 – Privind iarăși în Carte
236 – Vrăjmaşii mei mă batjocoresc toată ziua
237 – Căci omul nu o să Mă vadă şi să traiască
238 – Fericit este acela care nu Te uită şi omul care se străduieşte cu Tine
239 – Diferenţa între Mohin de Şavuot şi acela de Şabat Menuha
240 – Cere celor ce-Ţi cer atunci când cer faţa Ta
241 – Cheamă-L cât El este aproape
242 – Ce înseamnă să bucuri săracii într-o zi bună, în muncă
243 – Examinând umbra în noaptea de Hoşana

Previous articleBaal HaSulam – Șamati – Cuvânt înainte
Next articleAm vazut o lume inversata
Mirela S.
Mirela - Autor, Content Marketing Strategist, Blogger, Project-Manager, Inginer, Mama, Sotie… dar mai presus de toate, este o veșnică studentă. Pasiunea sa pentru studiu nu se restrânge la un singur domeniu. Din anul 2007 studiaza Cabala. "Cine sunt eu? Aceasta este una dintre cele mai grele și profunde întrebări pe care cineva le poate pune. Ne închipuim că știm cine suntem, dar… găsim oare răspunsul pe parcursul unei singure vieți petrecută pe această planetă? Putem oare transpune în cuvinte umane esența ce ne cuprinde? Aici și Acum sunt un om, sunt o ființă ce a primit un corp uman. O ființă umană care, “limitată” fiind de corpul primit, încearcă să stabilească o conexiune între inimă și rațiune, conexiune care să-i dea într-o zi răspunsul la întrebarea “Cine sunt Eu?”. … Sunt tot ce nu doar sunt și mult mai mult. La fel ca tine și ca orice suflet care a acceptat în aceste vremuri provocarea de a experimenta o viață într-un trup uman, pe această planetă minunată."