Punctul 7

0
536

7) Acum vom dezvolta calitatea inerentă a Ohr Pnimi și Ohr Makif a celor zece Sfirot de AK. Problema celor zece Sfirot de Ohr Yașar și zece Sfirot de Ohr Hozer care există în fiecare zece Sfirot a fost deja explicată. În aceste zece Sfirot de AK, există zece Sfirot de Ohr Yașar de la Keter la Malchut și, de asemenea, zece Sfirot de Ohr Hozer de la Malchut la Keter, iar Ohr Yașar se extinde și ajunge în totalitate la ceea ce a emanat. Cu toate acestea, cele zece Sfirot de Ohr Hozer nu sunt pe deplin și imediat extinse către acel emanat. În schimb, se extind prin toate Parțufim emanate după Adam Kadmon. Chestiunea este că tot ce se extinde de la Emanator se extinde complet și deplin. Acestea sunt cele zece Sfirot de Ohr Yașar.

Dar cele zece Sfirot de Ohr Hozer care se extind din emanate, de la forța de reținere din Behina Dalet, numită Masach, nu apar imediat. În schimb, fiecare ființă emanată are o parte din ea și se înmulțește în funcție de înmulțirea emanatului, așa cum este scris în cuprins. Acum puteți vedea că cele zece Sfirot de Ohr Yașar și o parte din cele zece Sfirot de Ohr Hozer sunt Ohr Pnimi, în timp ce întregul Ohr Hozer este Ohr Makif.

De asemenea, deja a fost explicat mai sus că există două Nukvaot (plural pentru Nukva) în cele zece Sfirot: Hitaabut în Hitpaștut și Hitaabut în Hitpaștut printr-o fereastră, numită Bina și Malchut. Ar trebui să știți că Bina este percepută ca un Kli interior, în care tot Ohr Pnimi este îmbrăcată, iar Malchut este Kli-ul exterior, în care tot Ohr Makif este îmbrăcată. Aceasta înseamnă că Ohr Makif este legat de ea, deoarece are un Masach care nu este potrivit pentru primire, datorită forței de reținere din ea. În schimb, este rădăcina celor zece Sfirot de Ohr Hozer.

Astfel, conținutul lui Ohr Pnimi și Ohr Makif a fost bine explicat, precum și conținutul Kli-ului interior și Kli-ului exterior. Acum putem înțelege cuvintele lui Ari, expuse mai sus la punctul 5, referitoare la cei cinci interne și cinci externe care au ieșit legate una de alta prin intermediul Peh de AK. Aceasta se referă la ceea ce explicase în Șaar TANTA, capitolul 1, că Ohr Pnimi și Ohr Makif al celor zece Sfirot de Awznaim și Ohr Pnimi și Ohr Makif ale celor zece Sfirot de Hotem au apărut în două Kelim: un Kli interior pentru Ohr Pnimi și un Kli exterior pentru Ohr Makif.

De asemenea, ele sunt îndepărtate una de cealaltă, deoarece cele cinci  KHB ZON înconjurătoare apar din orificiul Awzen din dreapta, iar cele cinci KHB ZON  interne apar din orificiul stâng al lui Awzen și, similar, în Hotem. Prin urmare, el ne spune aici, că în cele zece Sfirot de Peh de AK nu există două Kelim distincte, căci ambele, cele cinci interioare și cele cinci înconjurătoare, au apărut legate de un singur Kli Peh, numit Malchut de AK, ceea ce înseamnă Behina Dalet. Cu toate acestea, interiorul Kli, care este Behina Bet și Behinat Bina, nu există aici.

Am putea întreba: Cum este posibil pentru Ohr Pnimi, care sunt cele zece Sfirot de Ohr Yașar, să se îmbrăce în Kli de Peh, care este Behina Dalet care a fost ridicată cu un Masach și nu este potrivită pentru primire? Chestiunea este că Malchut este percepută cu patru Behinot distincte, numite Ațamot (oase), Gidin (tendoane), Basar (carne) și Or (piele). Ațamot ale Malchut indică Ețem (oasele, dar și nucleul) structurii ei. Aceasta este actuala Behina ZA, adică Hitpaștut printr-o fereastră, cu excepția faptului că a câștigat Aviut de-a lungul Hitpaștut datorită intensificării dorinței de a extinde mai multă abundență decât în ​​Hitpaștut de la Bina.

Din acest motiv, este definită printr-un nume în conformitate cu ea însăși. Astfel, două Behinot sunt discutate în ea: Behina Aleph este Ațamot din ea, partea ZA, și Behina Bet este Aviut adăugată la ea prin intensificarea ei. Aceasta se numește Gidin. Iar ceea ce ia de la forța Țimțum – forța de reținere, astfel încât să nu primească abundență în această lumină grosieră – numită Masach, cea cu Zivug a zece Sfirot de Ohr Hozer, este Behina Dalet din Malchut, numită Or. Și Ohr Hozer care se ridică de la Masach prin forța Zivug este numită Basar, iar acesta este Behina Gimel din Malchut.

Astfel, descoperiți că Malchut este conținut și de Hitpaștut de Bina. În plus, este, de fapt, esența structurii sale. Acum veți înțelege că Ațamot din Malchut devine Kli celor cinci  interioare în Lumina Peh, iar Behina Or în ea devine un Kli exterior pentru cele cei cinci din Lumina Peh. Acum s-a clarificat foarte bine cum au apărut cele cinci ZON interne KHB ZON și cele cinci KHB ZON înconjurătoare într-un singur KliMalchut – în care există și două Kelim, interne și externe, deși conectate între ele, deoarece toate cele patru Behinot sunt doar un Kli: Malchut.

textul face parte din Baal HaSulamPrefață Generală