Punctul 15

0
550

15) Ar trebui să știți diferența mare dintre Roș și Guf. Roș este numit GAR, iar Guf este numit VAK, ZAT sau ZON. Guf în sine este împărțit în GAR și ZON, de asemenea.

Rădăcina acestei diviziuni este că până la PehMalchut – structura este făcută în esență de Ohr Yașar. Și Ohr Hozer, care se ridică și se alătură, este doar o îmbrăcăminte peste ea. Opusul este Guf, care este un Hitpaștut al Masach-ului însuși, în măsura în care îl îmbracă Sfirot de Roș. De aceea, este făcut în primul rând de Ohr Hozer, iar cele zece Sfirot de Ohr Yașar sunt ca ramurile lui.

Deși se numește ZON, este în esență doar Malchut. Acest lucru se întâmplă pentru că nu există nici o Lumină a Malchut în realitate, cu excepția NHY de ZA care se unesc cu ea într-un Zivug de Hakaa. Prin urmare, ei sunt considerați ca unul care se extinde prin Ohr Hozer. Și a fost deja explicat mai sus că acestă reținere a Masach și Ohr Hozer apare ca rezultat și nu este atribuită Emanatorului, ci numai emanatului. Din acest motiv, Roș este privit ca Ațmut al Luminii Emanatorului, iar Guf este privit doar ca actul emanatului însuși.

Acum înțelegeți cele cinci Parțufim inclusive ale AK, numite Galgalta, AB, SAG, MA și BON, și ordinea creării și îmbrăcării lor, cum sunt interconectate și apar unul din altul pe calea cauzei și consecinței. Acest lucru se datorează Gândirii Sale unice, unice și unificate – explicată temeinic în Panim Masbirot, Ramura Unu – care este de a încânta creațiile Sale. Această gândire este rădăcina a Kli și a Țimțum Aleph care a avut loc în Behina Dalet, deși indirect, așa cum este scris acolo la punctul 7, ca în alegoria despre cel bogat. Vedeți în punctul 8 că această Gândire unică cuprinde întreaga realitate, toate lumile și toate formele și conduc la sfârșitul corecției, când toate se reunesc cu Lumina Ein Sof dinainte de Țimțum, în unitate simplă, într-o singură formă care stă mai presus de noi – „de a-Și încânta creaturile”.

Și imediat după Țimțum în Behina Dalet, care este Gadlut (maturitatea) dorinței în Malchut de Ein Sof, au apărut patru forme de gradare în Reșimo care a fost golită de Lumină – în Kli. Ele sunt numite HB, ZA și Malchut și conțin Ohr Pnimi și Ohr Makif, astfel sunt doisprezece forme.

După aceea, Lumina s-a extins pe Reșimo menționată mai sus, până la punctul Țimțum, deoarece Lumina Lui nu se oprește deloc și să nu uitați asta. Apoi, linia subțire se extinde în Reșimot, și se numește „subțire”, deoarece Lumina Ațmut se extinde până la emanat numai în Ohr Hozer care se ridică într-un Zivug de la Masach. Și prin puterea Ohr Hozer, Țelem de AK a fost dezvăluit sub forma lui Parțuf Galgalta, care se numește, în exemplu, „începutul liniei”.

Se extinde peste cele douăzeci și cinci de Behinot, deoarece în lungime există KHBZON și în grosime KHBZON. După cum am spus, deoarece Malchut s-a întors la Keter, fiecare dintre KHBZON se extinde în zece Sfirot prin Keter și se numește în exemplu Galgalta, Eynaim, AHP sau Galgalta, AB, SAG, MA și BON. Nivelul fiecăruia ajunge la Galgalta, iar Luminile sale apar din interiorul acestui emanat, așa cum a fost explicat în Panim Masbirot, Ramura Trei, Punctul 2, p. 32, cu privire la ordinea ridicării Luminilor din cauza Hizdakchut al Masach.

textul face parte din Baal HaSulamPrefață Generală