Punctul 14

0
512

14) Acum înțelegem cuvintele lui Ari din Șaar Akudim, capitolele 1 și 2, că AK s-a limitat și a ridicat toate Luminile de sub Tabur până la Tabur și deasupra și au crescut ca MAN la AB de Galgalta. Acolo, el a pus o limită (perdea) în interiorul său și Lumina care a înviat din NHY a trecut prin Eynaim, s-a extins sub Tabur și s-a răspândit în cele zece Sfirot din lumea Nekudim.

Și din Lumina care a fost reînnoită prin înălțarea MAN, ea s-a răspândit și a rupt Parsa și a coborât sub Tabur, care se întinde prin Nekavim (găuri) ale Tabur și Yesod, în cele zece Sfirot ale lumii Nekudim. Aceste două Lumini cuprind zece Sfirot de Nekudim. Aceste două Lumini și acest nou Țimțum necesită explicații foarte detaliate, care vor fi făcute la timpul lor. Aici voi explica în mod necesar în acest loc.

S-a explicat deja că Lumina de mai jos Tabur de AK este Otiot și Nițoțin care au căzut prin Bituș a Reșimo de Keter și Taamim în Reșimo de Hochma șiNekudot. Au plecat sub întregul Reșimo de Keter, iar acest loc de ieșire este numit NHY și „sub Tabur”.

Acum, după ce Hitpaștut Bet – care este doar Ohr Hochma în Kli de Keter – s-a întors în lumea Akudim, echivalența dintre Reșimot de Taamim și Reșimot de Nekudot a fost făcută încă o dată. Acest lucru se datorează faptului că ambele sunt considerate Hochma și, prin urmare, toate KHB ZON de Reșimot de Nekudot de mai jos de Tabur au fost atrase, ridicate și reconectate cu Reșimot de mai sus deTabur. Acesta este motivul pentru care Ari spune că AK a ridicat Lumina de sub Tabur până la Tabur.

Cu toate acestea, trebuie să înțelegem de ce se numește Țimțum. Chestiunea este că există două discernăminte în aceste Nițoțin care au crescut. Primul este un Nițoțin de Keter al descendentei Ohr Hozer care a rămas în Tabur, care este Malchut de Akudim și Behina Dalet. Lumina din Hitpaștut Bet nu ajunge la ea, deoarece este de la Behina Gimel și are Aviut de la Hitpaștut de Achoraim de Bina. Al doilea discernământ este Nițoțin de HB și ZON de la Behina Gimel, așa cum este scris la punctele 11 și 12.

Astfel, odată ce HB ZON de Nițoțin s-a ridicat, Luminile au crescut mai mult decât înainte, datorită Aviut, care li s-a adăugat prin căderea lor sub Tabur. Prin urmare, Nițoțin de Keter din Tabur, care este Behina Dalet, s-a extins și acolo. Și, bineînțeles, Lumina Ohr Yașar de Ein Sof, care nu se oprește niciodată, a fost reînnoită asupra lor. Astfel, Zivug de Ohr Hozer a fost făcută în Behina Dalet și, ca rezultat, zece noi Sfirot au apărut la nivelul lui Keter, la fel ca în Hitpaștut Aleph.

Astfel, vedeți cum au fost făcute două Behinot din zece Sfirot din Nițoțin care au crescut: zece Sfirot la nivelul lui Hochma au fost făcute din HBZON de Nițoțin care au fost corectate numai în ascensiune, deoarece sunt de la Behina Gimel, ca Hitpaștut Bet, și zece noi Sfirot la nivelul lui Keter au fost făcute din Nițoțin de Keter.

Aceste două Parțufim sunt rădăcinile Parțufim AVI și YEȘSUT de Ațilut. Noul Parțuf la nivelul lui Keter este AVI și se numește Hochma și Aba de Ațilut. Și Parțuf al vechii Lumini, la nivelul lui Hochma, este YEȘSUT și se numește Bina și Ima de Ațilut.

Cu aceste rădăcini veți înțelege ce este scris în Idra Zuta, că Aba a adus pe Ima din pricina fiului ei, iar Aba însuși a fost construit ca un gen de masculin și feminin. Acest lucru se datorează faptului că Parțuf Superior, care se află la nivelul lui Keter, numit Aba, a fost construit ca un gen de masculin și feminin, de când s-a ridicat pe Behina DaletNukva și Malchut – pentru el. Și Bina, partea inferioară a Parțuf, al cărei nivel este sub Keter, a plecat de la Aba din cauza Nukva, care este Behina Dalet, care se termină și reține că Lumina Superioară se extinde sub ea. De aceea, această Behina Dalet este numit Parsa, fără Nekev (gaura) care există în Behina Bet. Și din cauza acestei Parsa, YEȘSUT nu îmbracă Lumina Keter.

Se pare că Behina Bet, care este Bina, pe care Țimțum Aleph nu a aplicat deloc, a devenit acum deficientă, deoarece ea a fost limitată, de asemenea, fiindcă ea este sub Behina Dalet. Acesta este motivul pentru care Ari a spus că AK se restrânge prin ridicarea Luminii de sub Tabur, în ceea ce privește Behina Bet, care a fost acum limitată datorită ascensiunii MAN.

textul face parte din Baal HaSulamPrefață Generală