Punctul 13

0
501

13) Astfel, am clarificat temeinic motivul plecării, datorită lui Hizdakchut  de Masach treptat, până când dispare tot Ohr Hozer și, alături de el, Lumina lui Ațmut de Keter și Hochma de Ohr Yașar. Cu toate acestea, nu a rămas așa: după dispariția Luminii din Ațmut, Bina și-a întors Panim înapoi la Keter, din cauza abundenței Ohr Hasadim și, prin urmare, Achoraim și Aviut au revenit la ea; prin urmare, Aviut s-a întors la Masach, de asemenea, fiind ramura ei.

De asemenea, se știe că Ohr Yașar de la Emanator nu se oprește să curgă până la emanat pentru moment. Prin urmare, după ce Masach și-a redobândit Aviut, Ohr Yașar de Ein Sof a fost reînnoit pe cele patru Behinot menționate mai sus, până la Zivug de Ohr Hozer. Și încă o dată, cele zece Sfirot de Ohr Yașar și Ohr Hozer s-au extins în lumea Akudim. Acesta este numit Hitpaștut Bet din lumea Akudim.

Cu toate acestea, din moment ce HB sa reîntors la PBP prin Ohr Hozer menționat mai sus, Aviut și Achoraim de Bina au fost purificate încă o dată și, împreună cu acesta, Aviut de Masach, care este ramura ei. Și încă o dată, Zivug de Hakaa și Ohr Hozer au fost anulate, iar Bina se întoarce la a atrage Ohr Hasadim de la Keter. Astfel, Lumina Ațmut a plecat ca înainte.

În mod similar, odată ce Achoraim și Aviut s-au întors la Bina, Aviut a fost atras și pe Masach și, firește, Ohr Yașar a fost reînnoit pe Masach. Prin ea, Lumina Ațmut se extinde, de asemenea.

Acest lucru este repetat în mod similar: când vine Ohr Hozer, Lumina Ațmut se răspândește încă o dată. Și când vine Lumina Ațmut, Ohr Hozer pleacă. Iar când Ohr Hozer pleacă, Masach-ul își recapătă Aviut-ul, iar Ohr Hozer este reînnoită, iar Lumina Ațmut se răspândește încă o dată și așa mai departe. Se pare că acest al doilea Hitpaștut este ca o flacără constantă care se mișcă încolo și încoace. Acesta este motivul pentru care Ari spune că Ohr Pnimi și Ohr Makif care sunt legate într-um singur Kli și se bat una pe cealaltă.

Aceasta clarifică marea diferență dintre Hitpaștut Aleph de Akudim, care se afla la nivelul lui Keter, deoarece Ohr Yașar s-a împerecheat cu Masach de Behina Dalet și actualul Hitpaștut, care este doar la nivelul lui Hochma. Este așa tocmai pentru că întregul Aviut al Masach-ului este doar un Hitpaștut de la Aviut de Bina, la fel ca în Aviut de ZA, care se extinde numai la nivelul lui Ohr Hochma, așa cum este scris în punctul 8. Dar această Lumină, de asemenea, nu este constantă. Mai degrabă, este ca o flacără care se mișcă încolo și încoace. Acest lucru explică în detaliu faptul că problema Hitpaștut Bet de Akudim este continuată de la plecarea lui Hipaștut Aleph.

textul face parte din Baal HaSulamPrefață Generală