Punctul 10

0
507

10) Acum vom explica problema Bituș a Luminii Interioare cu Lumina Înconjurătoare, deoarece acestea sunt legate între ele, pe care am introdus-o mai sus la punctul 5. Voi aduce, de asemenea, cuvintele lui Ari din Șaar Akudim, Capitolul Cinci, unde el însuși explică problema Bituș pe larg. Asta este pe scurt ceea ce a scris: De aici rezultă că există trei tipuri de Lumină [în Hitpaștut de Lumină în lumea Akudim și plecarea înapoi la Emanator]. Prima Lumină este Lumina Akudim, numită Taamim. A doua este Reșimo din acea Lumină, care rămâne după plecarea sa și se numește Tagin. A treia este Lumina care ajunge la ea prin înălțarea Sfirot, moment în care este prin Achoraim, care este Din. Aceasta se numește Nekudot.

Iar când a treia Lumină, numită Nekudot, vine și lovește a doua Lumină, numită Reșimo, care este Rachamim, se lovește și se bate una pe cealaltă. Acest lucru se datorează faptului că ele sunt opuse: una este Ohr Yașar, care este Rachamim, iar cealaltă este Ohr Hozer, care este Din. Și apoi Nițoțin (scântei) căzură din descendenta Ohr Hozer, care este Din, iar aceste Nițoțin sunt o altă, a patra Lumină, numită Otiot. Acestea sunt cele patru discernăminte – Taamim, Nekudot, Tagin, Otiot – toate incluse aici în Akudim. De asemenea, aceste Nițoțin care au căzut de la descendenta Ohr Hozer sunt ca niște Nițoțin ai ruperii vaselor din lumea Nekudim.

Interpretarea cuvintelor sale: Conform explicațiilor de mai sus privind ordinea extinderii Luminii în lumea Akudim, mai întâi Lumina se extinde de la Ein Sof la Zivug de Hakaa din Masach în Kli din Malchut. Apoi, zece Sfirot de Ohr Hozer ies din ea, de jos în sus, așa cum este scris în punctul 6. Ele au un raport inversat, în care cele de sus sunt în Ohr Hozer, deoarece în cele zece Sfirot de Ohr Hozer gradele se diminuează în funcție de puritate.

Astfel, ZA, care este mai pură decât Malchut, are un grad mai mic decât Malchut. Dar acest lucru este valabil numai în ceea ce privește Hochma în cele zece Sfirot de Ohr Hozer. Și Bina, care este mai pură decât ZA, a fost diminuată în grad și ea posedă numai valoarea lui Bina. Hochma, care este mai curată decât Bina, este diminuată în gradul ei și are numai valoarea lui ZA. Și Keter are valoarea lui Malchut, așa cum este scris acolo și în cuprins, în Ramura Trei.

Dar, odată ce Ohr Yașar și Ohr Hozer se unesc și împreună, se creează o valoare egală, în care nivelul fiecăruia dintre cele zece Sfirot atinge nivelul lui Keter, așa cum este scris în punctul 4. Și întreaga lume a Akudim, expansiunea și întoarcerea Luminii Ein Sof de la Keter la Malchut și de la Malchut la Keter și Ohr Hozer care se conectează cu Ohr Yașar la un nivel egal prin Keter, se numește Taamim sau Hitpaștut Aleph de Akudim.

A fost explicat mai sus (punctul 8) că, pentru că îmbrăcămințile Ohr Pnimi din Kli din Malchut, a căror natură este de a purifica Kli, provoacă purificarea gradului Masach grad după grad, la început primește purificarea ca la Behina Gimel. Se consideră că Masach-ul s-a ridicat la ZA. În acel moment, Ohr Ein Sof se extinde încă o dată de la Keter la Masach în Kli ZA și de la ZA la Keter. Asta diminuează valoarea Ohr Hozer care se ridică de la Masach până la gradul lui Hochma, similar valorii lui ZA de Ohr Hozer. În mod similar, gradele coboară în Hizdakchut al Masach-ului prin Hizdakchut de Behina Keter de Ohr Yașar, moment în care Masach-ul este anulat și Zivug de Hakaa încetează.

Astfel, tot acest Ohr Hozer care coboară grad după grad până la dispariția completă, se numește „Lumina Nekudot”. Acest lucru se datorează faptului că Masach-ul se extinde din punctul lui Țimțum și prin urmare reține Ohr Yașar să se apropie și să se extindă în el. Este ca punctul de mijloc al Țimțum Aleph, care s-a împodobit și a părăsit Lumina din el, și a ales în mod insistent pe Hizdakchut de Aviut, pentru a egaliza forma sa cu Emanatorul, așa cum s-a explicat în detaliu în Panim Masbirot, Ramura Unu. Prin urmare, această forță, dorința de a fi curățat, este inscripționată în Masach.

Acum vom explica semnificația Reșimo – Lumina lui Tagin. Se știe că, deși Lumina se îndepărtează, ea lasă încă o Reșimo în spatele ei. Prin urmare, primul Hitpaștut din lumea Akudim, care s-a extins și s-a întors de la Keter la Malchut și de la Malchut la Keter, provocând zece Sfirot al cărui nivel este egal cu Keter în Ohr Pnimi și, în mod similar, zece Sfirot de Ohr Makif, [rețineți că aici nu a existat un Kli distinct pentru Ohr Pnimi și un Kli distinct pentru Ohr Makif]. Kli, ca un întreg, se numește Kli de Keter. Acest lucru se datorează faptului că toate cele zece Sfirot erau la nivelul lui Keter. Prin urmare, chiar dacă acest Hitpaștut a plecat din nou, o Reșimo din ea a rămas totuși, care păstrează și susține forma anterioară acolo, deci nu ar fi revocată cu totul datorită plecării Luminii.

În consecință, puteți vedea cum Lumina Reșimo, care a rămas de la Hitpaștut Aleph și descendenta Ohr Hozer, care este Lumina Nekudot, sunt două opuse, lovindu-se și bătându-se reciproc. Acest lucru se datorează faptului că Lumina Reșimo este întărită de Hitpaștut Aleph, unde Ohr Yașar s-a extins prin Masach de Behina Dalet și a dorit foarte mult ca Masach-ul să rămână specific în Aviut de Behina Dalet, deoarece numai prin puterea în exces a Aviut în Behina Dalet nu are valoarea nivelului lui Keter. Cu toate acestea, Lumina Nekudot, Masach-ul în sine, se intensifică cu toată puterea sa numai pentru a fi purificat de lumina ei grosieră, distinsă ca Din și dorește să fie complet purificat și egalizat cu Emanatorul, de la începutul primului punct al Țimțum care a fost imprimat în el, și aceasta este rădăcina sa.

textul face parte din Baal HaSulamPrefață Generală