Utilizarea corectă a Ego-ului

0
887
laitman

http://ariresearch.org/

De-a lungul istoriei, omenirea a încercat numeroase moduri de a anula ego-ul sau de a-l reduce artificial, în scopul de a ajunge la egalitate, dragoste şi echitate socială. Revoluţiile şi schimbările sociale au venit şi au plecat, dar toate au eşuat, deoarece echilibrul nu poate fi obţinut decât combinând corect puterea maximă de primire cu puterea deplinǎ de a darui.

Legea comunǎ pentru toate organismele vii este îmbinarea altruismului cu elemente egoiste. Aceste două elemente contradictorii – altruismul şi egoismul, dăruind şi primind -există în fiecare materie, creaturǎ, fenomen şi proces.

La nivel material, nivel emoţional, sau orice alt nivel, veţi găsi întotdeauna două forţe, nu doar una. Acestea se completează şi se echilibreazǎ una pe alta, manifestându-se într-o varietate de moduri: ca electronii şi protonii, o sarcină negativă şi o sarcină pozitivă, respingere şi atracţie, acid şi bază, ură şi iubire. Fiecare element din Naturǎ menţine o relaţie de reciprocitate cu sistemul sprijinindu-l şi aceste relaţii armonioase constau în a dǎrui şi a primi.

Natura aspiră să ne aducă la perfecţiune, pentru fericirea nemǎrginitǎ. Prin urmare, Natura ne-a întipǎrit dorinţa de simţi plǎcere. Nu este necesar sǎ anulǎm această dorinţă; avem nevoie doar sǎ o corectǎm, sau, mai precis, sǎ schimbǎm modul în care ne folosim dorinţele pentru propria plǎcere, trecând de la o abordare egoistǎ la una altruistǎ.

Evoluţia corectă foloseşte puterea maximǎ a dorinţei de a primi plǎcere, dar în forma sa corectată. Mai mult decât atât, deoarece ego-ul este Natura noastrǎ, este pur şi simplu imposibil să-l contracarǎm sau sǎ-l restrângem o perioadă nedeterminată, pentru că asta ar fi împotriva Naturii. Dacă încercăm să facem asta, vom descoperi că ne este practic imposibil.

Faptul cǎ starea noastră actuală nu indică dorinţa Naturii ca noi sǎ fim fericiţi, este din cauzǎ că perfecţiunea Naturii nu se poate observa în orice creatură înainte de a ajunge la forma sa finală. La fel ca un fruct care suferă mai multe etape până când este complet copt. Nu numai cǎ în fazele sale anterioare nu aratǎ nicio dovadǎ a formei sale finale frumoase şi dulci, dar ca sǎ ne deruteze, ne aratǎ opusul acestei forme: cu cât e mai dulce fructul la final, cu atât e mai amar în fazele timpurii ale dezvoltǎrii sale.

Acelaşi lucru este valabil şi pentru om: starea noastră actuală nu este cea completă şi finală, deoarece ego-urile noastre nu şi-au terminat dezvoltarea.
Acesta este motivul pentru care starea noastrǎ pare negativǎ. Cu toate acestea, la fel ca în fructele din copac, nu există nimic în noi ce trebuie distrus sau care nu a fost pus în noi încǎ de la începuturi.

Forţa ego-ului este un lucru minunat. Ea ne-a adus atât de departe şi datorită acesteia, vom ajunge, de asemenea, în starea perfectǎ. Acesta este ego-ul care ne împinge înainte şi facilitează progresul nelimitat. Fǎrǎ el, nu am fi evoluat ca o societate umană şi nu ne-am fi dieferenţiat fundamental de animale. În cele din urmă, datorită ego-urilor noastre, am ajuns acum în situaţia de a ne conecta într-o famile la nivel mondial.

Trucul este de a gǎsi cea mai bunǎ şi mai înţeleaptǎ cale de a ne folosi ego-ul pentru progresul legǎturilor altruistice cu ceilalţi. Noi nu trebuie să suprimǎm acţiunile noastre naturale egoiste. Dimpotrivă, noi ar trebui să utilizǎm puterea influenţei sociale pentru a obţine cea mai bunǎ şi eficace dezvoltare socialǎ.

De exemplu, în mod normal, noi gândim despre invidie şi mândrie în termeni negativi.Dar dacǎ în loc sǎ apreciem oamenii care folosesc societatea pentru propriile scopuri egoiste, am lǎuda oamenii care contribuie în societate şi i-am condamna pe cei ce nu o fac – oamenii ar începe sǎ invidieze un modus operandi pozitiv. În acest fel, înclinaţiile noastre naturale ne vor permite să atingem echilibrul cu Natura şi sǎ creǎm o lume mai durabilă.

Previous articleCe se întâmplă cu adevărat? Haosul a fost parte a planului?
Next articleEvoluţia dorinţei umane de a primi plǎcere
Mirela S.
Mirela - Autor, Content Marketing Strategist, Blogger, Project-Manager, Inginer, Mama, Sotie… dar mai presus de toate, este o veșnică studentă. Pasiunea sa pentru studiu nu se restrânge la un singur domeniu. Din anul 2007 studiaza Cabala. "Cine sunt eu? Aceasta este una dintre cele mai grele și profunde întrebări pe care cineva le poate pune. Ne închipuim că știm cine suntem, dar… găsim oare răspunsul pe parcursul unei singure vieți petrecută pe această planetă? Putem oare transpune în cuvinte umane esența ce ne cuprinde? Aici și Acum sunt un om, sunt o ființă ce a primit un corp uman. O ființă umană care, “limitată” fiind de corpul primit, încearcă să stabilească o conexiune între inimă și rațiune, conexiune care să-i dea într-o zi răspunsul la întrebarea “Cine sunt Eu?”. … Sunt tot ce nu doar sunt și mult mai mult. La fel ca tine și ca orice suflet care a acceptat în aceste vremuri provocarea de a experimenta o viață într-un trup uman, pe această planetă minunată."