Structura economică

0
1175

 

Amploarea comerțului internațional în cadrul structurii economice existente a creat o interdependență. Comerțul internațional există de mult timp. Mijloacele financiare s-au dezvoltat și s-au ameliorat cu dezvoltarea socială și umană. Cu cât mai mult s-a dezvoltat omenirea, cu atât mai mult mecanismele comerciale s-au stilat, întâi la nivel național, apoi internațional.

Cu siguranță, în trecut, țările au avut tendința  să protejeze și să favorizeze economiile lor dar, în zilele noastre, această atitudine nu mai este realistă. Import export a devenit practică în toate țările, este imposibil pentru o țară să creeze, să fabrice sau să producă toate nevoile de care consumatorii au nevoie.

Conform datelor OIM (Organizația internațională a muncii) amploarea schimburilor internaționale este în constantă creștere de la finalul celui de-al doilea război mondial. Acestea au atins cifre uriașe în Statele Unite, China și Germania. Enorma amploare a schimburilor internaționale ține cont de legăturile și dependența dintre țări, atât la nivelul real al țărilor, cât și la nivelul real financiar.

Legăturile și influența mutuală în producerea de bunuri și servicii (economia reală) 

La nivelul actual, legăturile economice între țări se exprimă, printre altele, prin comerțul de bunuri și servicii. Un exemplu îl reprezintă legăturile comerciale în sectorul de automobile dintre Japonia și Statele Unite. Cutremurul din Japonia din anul 2011 a atins atât de puternic industria de automobile din Stale Unite, încât lanțul import export al pieselor de schimb și automobile între Japonia și Statele Unite a fost afectat. Rezultatul a fost faptul că, vânzările auto s-au diminuat ca urmare a creșterii prețului automobilelor și producția limitată.

Sistemul financiar mondial – o reflectare a lumii globale

În ceea ce privește nivelul actual, există, de asemenea, o interdependență la nivel financiar între țări, în funcție de împrumuturile (datoriile) pe care le-au făcut sau le-au determinat prin investitorii globali, prin intermediul bursei de valori. În funcție de reacțiile rapide ale burselor și sistemelor financiare față de evoluția economică a țărilor, bursa a devenit simbolul cel mai clar al unei lumi globale integrale în care trăim, la fel ca dependența între țări și investitori în fiecare moment.

Criza economică și financiară mondială dezvăluie dependența crescută între țări

Conexiunile menționate atât la nivel real, cât și financiar obligă statele să dezvolte o mai mare implicare, pentru fiecare dintre ele, din teamă pentru economia lor. Pe de o parte, dependența financiară accelerează procesul mondial de ajutor economic față de statele afectate de criză, fie printr-o intervenție directă, fie prin intermediul FMI și alte fonduri mutuale. Pe de altă parte, intervenția financiară și/sau de stat riscă să fie interpretată ca o amenințare la suveranitate și să creeze tensiuni, conflicte naționale între țările implicate.