Trecerea egoism la altruisma de la egoism la altruism

0
885

Creșterea capacității unei persoane pentru altruism

Cum poate o fiinţă umană, care a fost creată cu însuşirile egoismului absolut, care nu simte nevoia de a se salva de dorinţele corpului, care nu îşi poate imagina că există ceva în afara propriilor percepţii, să treacă de dorinţele corpului şi să înţeleagă ceva ce există în afara propriilor organe senzoriale?

Noi suntem creaţi cu aspiraţia de a ne umple dorinţele egoiste cu plăcere. Datorită acestui fapt nu avem nici o modalitate de a ne schimba şi de a ne transforma calităţile egoiste în unele opuse. Pentru a ne crea această posibilitate, atunci când a realizat egoismul, Creatorul a plasat în el sămânţa altruismului, pe care o putem cultiva studiind şi acţionând conform metodelor Cabalei.

Egoismul sau Altruismul: Care forță ar trebui să domine?

Atunci când simţim presiunea dorinţelor corpului suntem incapabili să rezistăm, aşa încât toate gândurile noastre sunt îndreptate spre îndeplinirea dorinţelor lui. În această stare nu avem libertatea de a acţiona sau de a ne gândi la nimic altceva decât la propria satisfacţie.

Pe de altă parte, în timpul ascensiunii spirituale trăim momente în care aspirăm la creşterea spirituală şi la îndepărtarea de dorinţele fizice, care ne trag în jos. În aceste momente nici măcar nu percepem dorinţele corpului şi, prin urmare, nu cerem dreptul de a alege liber între materialitate şi spiritualitate.

În consecinţă, rămânând în starea de egoism, nu avem puterea de a alege altruismul. Însă, de îndată ce percepem măreţia lumii spirituale, nu ne mai aflăm în faţa unei alegeri, pentru că deja dorim spiritualitatea.

Prin urmare, noţiunea de liber-arbitru constă în posibilitatea de a alege: Care forţă ne va domina: egoismul sau altruismul? Când apare o astfel de stare neutră în care să fim capabili să facem o alegere liberă?

Mediu corect de ridicare spirituală

Prin urmare, nu există altă posibilitate decât să ne ataşăm de un învăţător, să ne adâncim în studiul cărţilor de Cabala, să ne alăturăm unui grup care aspiră să atingă acelaşi scop, să ne lăsăm influenţaţi de altruism şi putere spirituală. În consecinţă, deşi uneori rămâne în stare latentă timp de mai multe vieţi, sămânţa altruismului care a fost implantată în noi se trezeşte.

Aceasta este esenţa liberului arbitru. De îndată ce începem să simţim că dorinţele altruiste se trezesc, vom începe să percepem spiritualitatea fără prea mult efort. Cel care se străduieşte să dobândească gânduri şi acţiuni spirituale, dar încă nu este ataşat cu fermitate de aceste convingeri personale, trebuie să se protejeze de contactul cu oamenii ale căror gânduri sunt adânc înrădăcinate în propriul lor egoism.

Acest lucru este valabil în special pentru aceia care aspiră să trăiască după principiul credinţei deasupra raţiunii. Ei trebuie să evite orice contact cu opiniile celor care trec prin viaţă în limitele raţiunii lor şi care, prin filozofia lor, sunt opuşi Cabalei. În cărţile de Cabala s-a spus că raţiunea ignoranţilor este opusă raţiunii Cabalei.

Nevoia de Lumina corecției

„Gândirea în limitele raţiunii noastre implică, în primul rând, faptul că vom calcula beneficiile acţiunilor pe care le facem. Pe de altă parte, raţiunea Cabalei – credinţa deasupra raţiunii umane – presupune că acţiunile noastre nu vor fi conectate cu calculele egoiste ale raţiunii sau cu beneficiile posibile care pot rezulta din aceste acţiuni.

Cei care au nevoie de ajutor din partea altora sunt consideraţi săraci. Cei care sunt bucuroşi cu ceea ce au sunt consideraţi bogaţi. Însă atunci când recunoaştem că dorinţele (liba) şi gândurile egoiste (moha) ne conduc toate acţiunile, brusc începem să înţelegem propria stare spirituală şi să ne dăm seama de puterea egoismului şi a răului din noi.

Sentimentul de tristeţe care ne cuprinde atunci când ne dăm seama de adevărata noastră stare spirituală dă naştere dorinţei de a ne corecta. Când această dorinţă ajunge la o intensitate suficientă, Creatorul trimite Lumina Corectării în kli (vas), şi astfel începem să urcăm treptele scării spirituale.