Secretul succesului în revelarea Creatorului

0
1005

Sentimentele de suferință de-a lungul Căii

Creatorul nu se revelează imediat şi dintr-odată, deoarece omul trebuie să-şi dezvolte o dorinţă completă şi corectă pentru Revelarea Lui. Exact acesta este motivul pentru care Creatorul se ascunde pe Sine: pentru ca omul să simtă că are o nevoie urgentă de Creator. Atunci când decide să se îndrepte spre Creator, în loc să se simtă împlinit şi mulţumit de această alegere, omul este aruncat în situaţii pline de suferinţă.

Acest lucru se întâmplă pentru a ne determina să avem credinţă în bunătatea Creatorului, mai presus de propriile noastre sentimente şi gânduri. Indiferent de suferinţa care se abate asupra noastră, trebuie să ne învingem gândurile legate de această suferinţă prin efort intern şi forţândune să ne gândim la scopul Creaţiei. Ar trebui, de asemenea, să luăm în considerare rolul nostru în această schemă, chiar dacă nici mintea şi nici inima nu sunt înclinate să se gândească la aceste aspecte.

Plăcerea Creatorului este rezervată pentru dorințele altruiste

Este necesar să ne amintim că ascunderea Creatorului şi suferinţa noastră sunt consecinţa „cojilor“ noastre egoiste, întrucât Creatorul emană doar plăcere şi claritate.

El face acest lucru doar dacă noi creăm dorinţe altruiste şi respingem în totalitate egoismul, ca o îndepărtare de propria natură şi de sentimentul „Eului“. Toate păcatele îşi au originea în refuzul de a avansa prin intermediul credinţei deasupra raţiunii. În consecinţă, noi experimentăm o suferinţă constantă pentru că „pământul a fost tras de sub picioarele noastre“.

O oportunitate de a dobândi credință mai presus de rațiune

În mod firesc, ca rezultat al eforturilor investite în studiu şi în munca cu noi înşine, ne aşteptăm să primim o recompensă. În schimb, primim doar situaţii critice şi sentimente dureroase de disperare. Este mai greu să rezistăm plăcerilor care se datorează faptelor noastre bune, decât celor egoiste, pentru că, prin comparaţie, plăcerea rezultată în primul caz este extrem de mare.

Este foarte greu, chiar şi pentru o clipă, să înţelegem că acesta este ajutorul Creatorului. Indiferent de raţionamentele pe care le facem, corpul se plânge de necesitatea de a scăpa de o asemenea stare. Numai ajutorul Creatorului ne poate scăpa de problemele care pot apărea la un moment dat, şi nu cererea noastră de a găsi o soluţie.

Răspunsul se găseşte în rugăciunea pentru oportunitatea, indiferent de cerinţele corpului, de a dobândi credinţa deasupra raţiunii, de fi în acord cu acţiunile Creatorului, deoarece El este singurul care conduce totul şi creează toate circumstanţele care ne asigură bunăstarea spirituală.

Relevarea Creatorului în toată măreția Lui

Toate chinurile pământeşti, toată suferinţa spirituală, ruşinea şi nemulţumirile trebuie să fie tolerate de către un cabalist pe calea către unificare spirituală cu Creatorul. Istoria Cabalei este plină de exemple: Raşbi, Rambam, Ramhal, Ari etc.

Atunci când ne menţinem credinţa deasupra raţiunii contrar propriilor noastre percepţii, atunci când suferinţa este interpretată ca bunătate absolută şi ca Voinţă a Creatorului de a aduce omul mai aproape de El, atunci când toate aceste condiţii sunt îndeplinite, Creatorul se va revela pe Sine în toată măreţia Sa.