Article of the Day May 3, 2011 (English, Russian)

0
714

.

Article of the Day May 3, 2011

So, who will accomplish that? People who are receiving the awakening were entitled with doing it. They should realize that they are not being awakened for their own sake. While studying the Wisdom of Kabbalah they primarily realize that they are obliged to perform actions of bestowal and where they should perform those actions. They are being taught that they should help those who did not receive the awakening that was given to them. You also received that to realize the act of bestowal toward them and they are needed by you in order to bestow to them. You should understand that dissemination of the Wisdom of Kabbalah is helping the entire humanity to rise from the state of unconsciousness to that of realizing true life, true existence, it is essentially the act of bestowal on our part and this is what the Upper Force expects from us. Thus, we should see dissemination as the most important action. This actually is the realization of our attitude toward the Creator, our way of pleasing Him. This action is possible when you bring those who cannot approach Him on their own closer to Him. You must accomplish the state of loving them; you must get closer to their desires, as “one man with one heart”. They do not have the point in their hearts. By means of the point in your heart you take him along with you and raise you both.

.

3 мая 2011 г. Статья дня.

Кто же это сделает? Это возложено не тех людей, которые получают пробуждение. Они должны понять, что их пробуждают не ради них самих. Прежде всего, при изучении науки каббала они осознают, что должны производить действия отдачи и где их производить. Их учат тому, что следует помогать тем, кто не получил такого пробуждения, как они. Ты сам получил это для того, чтобы реализовать действие отдачи относительно них, а они нужны тебе для того, чтобы ты реализовал это действие на них. Следует понимать, что распространение науки каббала – это помощь всему человечеству подняться из беспамятства в осознание истинной жизни, истинного существования – это в принципе, действие отдачи с нашей стороны, и это то, чего ждет от нас Высшая сила. Поэтому, мы должны видеть распространение, как наиважнейшее действие. Это в принципе и есть реализация нашего отношения к Творцу, то, как мы наслаждаем Его. Сделать это можно, если ты приближаешь к Нему тех людей, которые сами не могут к Нему приблизиться. Ты должен добиться любви к ним, приблизиться к их желаниям, как «один человек с одним сердцем». У них самих нет точки в сердце. Ты, с помощью своей точки в сердце берешь вместе его и себя и поднимаешь вверх.

Previous articleArticle of the Day May 2, 2011 (English, Russian)
Next articleArticle of the Day May 4, 2011 (English, Russian)
Mirela S.
Mirela - Autor, Content Marketing Strategist, Blogger, Project-Manager, Inginer, Mama, Sotie… dar mai presus de toate, este o veșnică studentă. Pasiunea sa pentru studiu nu se restrânge la un singur domeniu. Din anul 2007 studiaza Cabala. "Cine sunt eu? Aceasta este una dintre cele mai grele și profunde întrebări pe care cineva le poate pune. Ne închipuim că știm cine suntem, dar… găsim oare răspunsul pe parcursul unei singure vieți petrecută pe această planetă? Putem oare transpune în cuvinte umane esența ce ne cuprinde? Aici și Acum sunt un om, sunt o ființă ce a primit un corp uman. O ființă umană care, “limitată” fiind de corpul primit, încearcă să stabilească o conexiune între inimă și rațiune, conexiune care să-i dea într-o zi răspunsul la întrebarea “Cine sunt Eu?”. … Sunt tot ce nu doar sunt și mult mai mult. La fel ca tine și ca orice suflet care a acceptat în aceste vremuri provocarea de a experimenta o viață într-un trup uman, pe această planetă minunată."