Article of the Day May 2, 2011 (English, Russian)

0
757

Article of the Day May 2, 2011

You should accomplish the correction of your heart. For starters, it is a problem to imagine that the heart exists. The Wisdom of Kabbalah is an internal wisdom; it is the internal essence of the Torah. You should reach the heart, check it and then you would feel that all other actions are hidden, false, that they really confuse you. You must get your heart from within and work with it, that’s all. If I am connected to it, I feel it, and myself, and the level of connection among us. If I have currently received the hardening of my heart above this connection, I understand judging by my former and current states to what extent I am not connected to my heart. Steps to the left and to the right are the steps toward my neighbor and toward the Creator to the same extent. We measure it that way, because there is nothing else according to which we could measure. Hardening of the heart is toward one’s neighbor.

.

2 мая 2011 г. Статья дня.

Ты должен добиться исправления сердца. Прежде всего, существует проблема представить, что есть сердце. Наука каббала – это внутренняя наука, внутренний смысл Торы. Ты должен добраться до сердца, проверить его, и тогда ты почувствуешь, что все другие действия скрыты, лживы, что они по-настоящему тебя запутывают. Ты должен извлечь сердце изнутри и работать с ним, и все. Если я соединен с ним, то чувствую его и себя и степень связи между нами. Если я сейчас получил утяжеление сердца над этой связью, то я понимаю по предыдущему состоянию и теперешнему, насколько не связан с ним вместе. Эти шаги вправо и влево являются шагами относительно ближнего, в той же степени и относительно Творца. Мы так измеряем это, потому что нет больше никого, относительно кого можно было бы измерять. Утяжеление сердца – это относительно ближнего.

Previous articleWeekly Page 05/01/2011 (English, Russian, Hebrew)
Next articleArticle of the Day May 3, 2011 (English, Russian)
Mirela S.
Mirela - Autor, Content Marketing Strategist, Blogger, Project-Manager, Inginer, Mama, Sotie… dar mai presus de toate, este o veșnică studentă. Pasiunea sa pentru studiu nu se restrânge la un singur domeniu. Din anul 2007 studiaza Cabala. "Cine sunt eu? Aceasta este una dintre cele mai grele și profunde întrebări pe care cineva le poate pune. Ne închipuim că știm cine suntem, dar… găsim oare răspunsul pe parcursul unei singure vieți petrecută pe această planetă? Putem oare transpune în cuvinte umane esența ce ne cuprinde? Aici și Acum sunt un om, sunt o ființă ce a primit un corp uman. O ființă umană care, “limitată” fiind de corpul primit, încearcă să stabilească o conexiune între inimă și rațiune, conexiune care să-i dea într-o zi răspunsul la întrebarea “Cine sunt Eu?”. … Sunt tot ce nu doar sunt și mult mai mult. La fel ca tine și ca orice suflet care a acceptat în aceste vremuri provocarea de a experimenta o viață într-un trup uman, pe această planetă minunată."