Article of the Day April 7, 2011 (English, Russian)

0
740

.

Article of the Day April 7, 2011

An individual’s entire life should be directed to one thing only, how to unite with those who also want the unity? How to make each other stronger and support each other in such way that in this network of connection among us, in our common feeling of accomplishment, in some common creativity, how do we reach the feeling of real connection, that of mutual guarantee? Where is the light that gives us the mutual guarantee? We are unable to accomplish that on our own. If we are going to really do our best during studies, if we exert efforts, we would reveal this power of unity. Where are all those light sources, such as the Zohar, TES? We are all sitting, studying and thinking about the same thing, where is the power of unity among us? When is it going to reveal? This is called intention in the studies. After several months of such studies people start feeling that this is happening. And this is called “exodus from Egypt”. Many obstacles are being revealed to us in this process and those obstacles are actually helping us and giving us direct vision of the place where we distance ourselves from this process. Places where we must add the feeling, the understanding, studies, in order for the power of unity to reveal among us. All those obstacles are the sources of disease, corruption, places where we especially lack the power of unity. And this is the way we advance.

.

7 апреля 2011 г. Статья дня.

Вся жизнь человека начинает быть направлена только к одному – как соединиться с теми, кто тоже хотят соединения? Как усилить и поддержать друг друга и всех вместе так, чтобы в сети связи между нами, в нашем общем ощущении осуществления, какого-то совместного созидания, как мы достигаем ощущения соединения, поручительства? Где тот свет, который дает нам поручительство? Мы сами не в состоянии этого сделать. Если мы будем стараться во время занятий, будем прилагать усилия, то раскроем эту силу объединения. Где все эти источники света – Зоар, ТЭС? Мы все сидим и учимся и думаем об одном: где сила объединения между нами? Когда она раскроется? Это называется намерением в учебе. После нескольких месяцев таких занятий начинают чувствовать, что это приходит. И это называется «выходом из Египта». В процессе нам раскрывается много помех, которые на самом деле помогают нам, и дают точное видение того, где мы отдаляемся. Где мы должны прибавить ощущения, понимание, усилия, чтобы сила объединения раскрылась между нами. Все эти помехи – это источники болезни, испорченности, где особенно не достает силы объединения. И так продвигаются.

Previous articleArticle of the Day April 6, 2011 (English, Russian)
Next articlePASSAGES BEFORE SLEEP, APRIL 8-14, 2011 (English, Russian)
Mirela S.
Mirela - Autor, Content Marketing Strategist, Blogger, Project-Manager, Inginer, Mama, Sotie… dar mai presus de toate, este o veșnică studentă. Pasiunea sa pentru studiu nu se restrânge la un singur domeniu. Din anul 2007 studiaza Cabala. "Cine sunt eu? Aceasta este una dintre cele mai grele și profunde întrebări pe care cineva le poate pune. Ne închipuim că știm cine suntem, dar… găsim oare răspunsul pe parcursul unei singure vieți petrecută pe această planetă? Putem oare transpune în cuvinte umane esența ce ne cuprinde? Aici și Acum sunt un om, sunt o ființă ce a primit un corp uman. O ființă umană care, “limitată” fiind de corpul primit, încearcă să stabilească o conexiune între inimă și rațiune, conexiune care să-i dea într-o zi răspunsul la întrebarea “Cine sunt Eu?”. … Sunt tot ce nu doar sunt și mult mai mult. La fel ca tine și ca orice suflet care a acceptat în aceste vremuri provocarea de a experimenta o viață într-un trup uman, pe această planetă minunată."