Adam, Iș, Gever și Enoș

0
559

Oamenii sunt menționați în Tora în patru moduri diferite: Adam, Iș, Gever și Enoș. Aceste nume sunt coduri pentru nivele diferite ale sufletului.

Enoș se referă la cel mai jos, mai mic nivel. Această persoană își petrece întreaga sa viață condus de pasiunile corpului și uită de sursa sufletului său, de unde vine, și unde se va întoarce la final. El este numit “Enoș” în conformitate cu versetul, “Dumnezeu m-a făcut să uit ….” (Geneza, 41:51) pentru că el a uitat de sfârșitul său.

Gever este cel care depășește plăcerile ușor (Mitgaber) și nu le urmează asemeni animalului, însă este satisfăcut cu ceea ce găsește. Însă nu se limitează pe sine de teama Creatorului, ci pentru că înțelege că omul trebuie să fie mai presus de animal și să nu urmeze impulsurile corpului. El este numit  “Gever” pentru că el depășește ușor plăcerile răului. Totuși, asta nu este suficient pentru ca Lumina să îl îmbrace, pentru că nu aspiră către Creator.

Iș este următorul nivel al dezvoltării. El conține o aluzie la unitatea cu Creatorul prin proprietățile prin care au fost create lumile. Aceasta atrage atenția asupra binelui care este ascuns în persoană, motivul pentru care sufletul său dorește învățăturile Creatorului și respectarea legământului Său pentru a se alipi de Lumina vieții și pentru a-i dărui Lui plăcere. Însă persoana este încă motivată de egoism, care îl aruncă de pe calea către Creator.

Adam este cel mai înalt nivel, care își are originea în cuvintele “pentru că urmase în totul calea Domnului” (Iosua 14:14). Această persoană a ieșit deja complet din cele trei categorii inferioare, în care este similar unui animal, și se alipește Creatorului. El își unește planurile, cuvintele, acțiunile, și mișcările, ascunse și revelate, în unitatea cu Creatorul, cu adevărat și sincer, fără alte gânduri irelevante.