Când vor deveni înțelepte masele populare?

0
795

Întrebare: Când vor deveni înțelepte masele populare? Ce este această inteligență colectivă, înțelepciunea mulțimilor? De ce inteligența grupului excedează inteligența unei persoane?

Răspuns: Inteligența colectivă a început să se manifeste foarte recent. În principiu, a existat dintotdeauna, o rețea colectivă care ne unește. Întregul univers a fost considerat un întreg unitar, de către filozofi, fizicieni și mulți alți cercetători ai naturii. Cum ar putea să nu fie un întreg unificat, acest univers născut dintr-un punct, care treptat, a început să se extindă?

În natură nu există haos, acesta poate exista numai în mintea noastră. Atunci când examinăm natura, vedem cu claritate legile care operează în ea, iar dacă nu vedem aceste legi, fie ele generale, fie specifice, acest fapt reflectă doar lipsa noastră de cunoaștere. Cu cât descoperim mai multe despre natură, cu atât înțelegem mai deplin conexiunea absolută care există în ea.

Această conexiune există la toate nivelurile naturii. Individul și societatea nu fac excepție, fiind produse ale naturii. Noi nu am creat lumea și nici pe noi înșine astfel, deși ne-ar plăcea să credem că suntem absolut independenți. De fapt, pe măsură ce avansăm, legile evoluției societății omenești ne sunt revelate într-o măsură tot mai mare. Observăm cât de obiective sunt aceste legi: nu putem face nimic în privința lor, putem doar enunța faptele, așa cum sunt.

Prin urmare, rețeaua care leagă la un loc părțile minerale, vegetale, animale și umane ale naturii, este unică. Timpul nostru, cel de pe urmă, este acela în care se revelează partea cea mai dezvoltată a naturii. Societatea omenească începe să descopere că este și ea inclusă într-o rețea globală, integrală și că această rețea este atât de interconectată încât, privind lucrurile prin prisma ei, ne dăm seama că este imposibil ca măcar să ne imaginăm libertatea de alegere a unei persoane. Realizăm că nimic nu este aici întâmplător, etc.

Totul este inclus, cu o precizie absolută, în acest program evolutiv, care ne arată interdependența totală dintre noi precum și pe măsură ce vom descoperi acest lucru, faptul că suntem integrați în el, fiind obligați să acționăm ca atare.

În conformitate cu cercetările din domeniul fizicii, o persoană care observă ceva care se petrece undeva, în spațiul cosmic, sau în interiorul microcosmosului, se aduce pe sine în acest eveniment, astfel evenimentul este supus schimbării. Acest fenomen demonstrează totala dependență dintre diversele niveluri, în acest caz, dintre nivelurile uman și mineral ale naturii.

Această rețea a dependenței mutuale complete, a fost descoperită de noi treptat, ea dezvoltând umanitatea și conducând la integrarea ei. În momentul în care întreaga rețea este revelată, noi trebuie să corespundem cu ea. În caz contrar, în măsura în care nu vom fi similari cu ea, vom resimți tot felul de probleme, pe care le numim, in general, crize.

Iată că, pentru prima dată, am ajuns la o criză pe termen lung, care durează deja de câteva decenii. Cei dintâi oameni care au perceput-o au făcut asta acum cincizeci de ani. Ei sunt membrii Clubului de la Roma, care au început să promoveze diferite articole pe acest subiect. De atunci, criza a continuat să evolueze, prelungindu-se în familie, în educație și cultură, etc.

Ne găsim în fața unui sistem integrat complet nou. Cu toate acestea, fiind individualiști, egoiști, nu ne putem acomoda cu el. De aceea se impun schimbăril în interiorul individului. Deoarece aceste schimbări nu au avut loc în noi, criza va continua, cu siguranță. Vom observa creșterea ei. Rețeaua de conexiuni dintre noi se descoperă tot mai mult, pe când noi, încă nu înțelegem cât de deosebiți suntem față de ea. Prin urmare, este prea devreme să vorbim despre înțelepciunea mulțimilor.

Atunci când ne reunim în grupuri, vedem că suma tuturor eforturilor și acțiunilor noastre este mult mai mare decât simpla însumare a acestora. În acest caz, se creează un tip diferit de sumă. Mai mult, suma devine semnificativă. Ea apare sub forma unei înțelepciuni venite de la nivelul următor, de parcă ar fi o profeție, sau, cu alte cuvinte, este ca și cum am avea un punct de vedere superior, dincolo de timp, dincolo de ceea ce putem vedea prin eforturile noastre unificate, intrăm într-un fel de similaritate cu rețeaua integrală.

Aceasta se petrece în grupurile mici, care sunt încă egoiste. Dacă am putea reuni un grup cu adevărat integral, oamenii din acesta dorind să se ridice la nivelul de integrare cerut de rețea, atunci aceștia se vor găsi într-o altă dimensiune, aceea înspre care natura dorește să ne îndrepte.

De fapt, conform naturii, noi ne găsim tot la nivelul animal al evoluției și ne îngrijim doar de corpul nostru. Când vom fi preocupați de inteligența colectivă, de realizarea colectivă, de existența noastră integrală, atunci vom putea vorbi despre o adevărată înțelepciune a mulțimilor.